Thứ Sáu, 07/10/2022 09:06
Trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 66 của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Viên, Áo, ngày 27/9/2022, IAEA đã chủ trì tổ chức Cuộc họp về các dự án hợp tác kỹ thuật giữa IAEA và Việt Nam.
Tin mới cập nhật
Link
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ