Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 201614:18:00 14/01/2016

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 13/1/2016, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Phú Thành, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, toàn thể Đảng viên trong Chi bộ cùng các đại biểu đại diện cho BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn cơ sở Cục NLNT và các quần chúng ưu tú. 

Thay mặt cấp ủy, Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục NLNT chủ trì Hội nghị và đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. 

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi Bộ Cục NLNT, chủ trì Hội nghị

Năm 2015, Cục NLNT có sự biến động về nhân sự Lãnh đạo Cục: 01 đồng chí Phó Cục trưởng và Chánh Văn phòng (đồng thời là Phó Bí thư Chi Bộ) nghỉ  hưu, 01 đồng chí Phó Cục trưởng, kiêm Bí Thư Chi Bộ chuyển công tác trong nửa đầu năm 2015. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cấp trên Chi Bộ Cục NLNT đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, bao gồm việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục và các đơn vị trực thuộc; công tác tổ  chức - hành chính; kế hoạch, tài chính; xây dựng văn bản; phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực NLNT; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực NLNT; thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân và thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng Phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia và của Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền và các nhiệm vụ khác.

Năm 2015, Chi Bộ Cục NLNT đã được Đảng ủy Bộ KH&CN tặng giấy khen cho Tổ chức đảng tiêu biểu nhiệm kỳ 2010-2015 và 01 đảng viên tiêu biểu nhiệm kỳ 2010-2015. Chi bộ cũng đã tổ chức thành công Đại hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đoàn kết để thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng phát triển Cục, kiện toàn tổ chức của Cục; tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; làm tốt công tác lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS của Cục. Chi Bộ đã kết nạp 01 đảng viên.

Trong năm 2016 cũng như giai đoạn 2016-2020 Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là đảm nhiệm vai trò cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 về Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020; nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng Phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia; Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 26/2/2013 về Đề án Thông tin, tuyên tuyền về phát triển điện hạt nhân đến năm 2020; Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu-triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân góp phần thúc đẩy phát triển nghiên cứu và ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình.

Đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Chi Bộ trong năm 2015, đặc biệt là đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu-triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15/10/2015; triển khai các hoạt động của Đề án 370 về Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân đến năm 2020; Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020; tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016, đồng chí Phạm Quang Trung có nhấn mạnh Chi Bộ Cục NLNT xây dựng Kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống của Chi bộ là đoàn kết, thống nhất chỉ đạo kịp thời tới toàn thể đảng viên, cán bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao nhất.

           Chi Bộ Cục Năng lượng nguyên tử

 

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập