Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 202210:54:00 04/01/2022

Ngày 30/12/2021, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Đồng chí Hà Thị Hoài, Phó Bí thư Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và toàn thể Đảng viên Chi bộ. 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hà Thị Hoài đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Trong năm 2021, tuy bối cảnh trong nước có rất nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử đã nỗ lực, tập trung hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Đồng chí Hà Thị Hoài, Phó Bí thư Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Năm 2021, Chi bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch hành động của Bộ trong các nội dung công tác của Cục phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong việc triển khai Quyết định số 108/QĐ-TTg  ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng dự thảo Thông tư về định mức lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT để làm căn cứ cho việc thẩm định kinh phí xây dựng quy hoạch (nhiệm vụ đột xuất nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 17/9/2021 của Chính phủ), … 

Về công tác phát triển đảng, trong năm 2021 Chi bộ đã kết nạp 03 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị, giúp đỡ và cử 03 quần chúng ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Hiện nay tổng số đảng viên của Chi bộ là 16 đồng chí/25 công chức, viên chức của Cục. Cấp ủy và Ban Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) tích cực hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua của Bộ phát động với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, sôi nổi tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo và các hoạt động khác do Công đoàn Bộ tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ biểu dương những kết quả nổi bật của Chi bộ trong năm qua và đề nghị Chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2022.

Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Hoài, thay mặt Chi bộ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với công tác của Cục Năng lượng nguyên tử, đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên của Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thống nhất, chỉ đạo lãnh đạo và động viên toàn thể công chức, viên chức của Cục yên tâm công tác, vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn thay đổi cơ cấu tổ chức của Cục Năng lượng nguyên tử để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng quản lý trong giai đoạn mới.

 

Chi bộ Cục Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác