Chính phủ Nhật Bản phê duyệt Sách trắng về Năng lượng năm 202115:21:00 25/06/2021

Ngày 04/6/2021, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua “Sách trắng về năng lượng năm 2021” với nội dung tập trung vào các biện pháp chủ yếu nhằm giải quyết ba vấn đề chính: tiến độ khôi phục nhà máy điện hạt nhân Fukushima; những thách thức và hoạt động nhằm đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050; những thay đổi về an ninh năng lượng.

Những năm gần đây, các sách trắng về năng lượng của Nhật Bản đều đề cập đến tiến độ khôi phục nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đã một thập kỷ trôi qua kể từ trận động đất kinh hoàng dẫn đến tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Công ty điện lực Tokyo vào ngày 11/3/2011. Sách trắng gần đây nhất cho biết cuối năm tài chính 2020 (tháng 3/2021) được xem là “một bước ngoặt”.

Sách trắng năng lượng 2021 đề cập tới tiến độ triển khai các công việc nhằm dừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân Fukushima để rà soát và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng, hướng tới phục hồi môi trường, nhắc lại rằng sự phục hồi sau tai nạn là khởi nguồn triển khai chính sách năng lượng. Để đạt được cả tiến trình dừng hoạt động và tái thiết nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã và đang nỗ lực nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến vật liệu phóng xạ để bảo vệ người dân địa phương, người lao động và môi trường xung quanh.

Trong năm tài chính 2020 (kể từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021), Chính phủ Nhật Bản đã công bố chiến lược tăng trưởng xanh vào tháng 12/2020 để hưởng ứng tuyên bố hai tháng trước đó của Thủ tướng Yoshihide Suga với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Chiến lược đưa ra kế hoạch hành động cho 14 lĩnh vực và ngành công nghiệp chính, trong đó có điện hạt nhân.

Sách trắng cũng mô tả các vấn đề như nguyên nhân của tình trạng thắt chặt cung cầu điện năng của Nhật Bản vào mùa đông năm trước, các biện pháp được tiến hành sau đó và những bài học kinh nghiệm rút ra từ mỗi tình huống.

Nguyễn Minh Hùng, Phòng Chính sách NLNT

Nguồn: jaif.or.jp