Công bố công khai Dự toán chi ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2019 của Cục Năng lượng nguyên tử14:39:00 11/04/2019
Tài liệu đính kèm:

Cục Năng lượng nguyên tử ban hành Quyết định số 20/QĐ-NLNT ngày 05/4/2019 về việc công bố công khai Dự toán chi ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2019. Các nội dung được công bố công khai theo Quyết định bao gồm:

- Dự toán chi ngân sách năm 2019 của Cục Năng lượng nguyên tử (biểu số 02a)

- Dự toán chi ngân sách năm 2019 của Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử (biểu số 02b)

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử (biểu số 03)

Chi tiết về Quyết định và các Biểu kèm theo xem tại Tài liệu tham khảo./.

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập