Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân09:52:00 09/04/2019
Tài liệu đính kèm:

Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân (trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử) ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTTVHN ngày 15/1/2019 về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2019 và Quyết định số 02/QĐ-TTTVHN ngày 03/4/2019 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân. 

Chi tiết về các Quyết định và Biểu kèm theo xem tại Tài liệu đính kèm./.

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập