Công ty điện lực Kansai nộp đơn xin kéo dài hoạt động của Takahama 1 & 2 thêm 20 năm13:59:00 20/05/2015

Ngày 30 tháng 4 năm 2015, Công ty Điện lực Kansai Electric, Inc (Kansai EP) đã nộp đơn cho Cơ quan Pháy quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) để xin xét duyệt cho phép kéo dài thời gian phục vụ của hai tổ máy Takahama 1 và 2 thêm 20 năm (các tổ máy này sử dụng lò PWR, mỗi tổ công suất 826 MWe).

Nhà máy điện hạt nhân Takahama

 

Kể từ sau tai nạn tại Fukushima Daiichi tháng 3 năm 2011, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi các luật liên quan đến các quy định về nguồn nguyên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân và các lò phản ứng (còn được gọi là Luật điều chỉnh các lò phản ứng) trong đó quy định thời hạn hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân về nguyên tắc là bốn thập kỷ, với khả năng gia hạn thêm một lần duy nhất đến tối đa hai thập kỷ và được xác định trên mỗi trường hợp riêng biệt. Đơn xin gia hạn của Kansai EP là trường hợp đầu tiên xin gia hạn như vậy sau thời gian 40 năm hoạt động bình thường.

Takahama-1 chạm mốc 40 năm hoạt động vào tháng 10 năm 2014, và Takahama-2 vào tháng 10 năm 2015. Trong tháng 12 năm ngoái, Kansai EP tiến hành kiểm tra đặc biệt tại hai tổ máy – việc này là cần thiết để xin kéo dài thời gian vận hành – họ đã tiến hành kiểm tra vỏ lò phản ứng nhằm phát hiện các các khuyết tật và các vấn đề khác. Công ty điện lực Kansai đã quyết định nộp đơn xin gia hạn sau khi kết luận rằng không có vấn đề gì quan trọng về an toàn.

Các kết quả kiểm tra đã được đưa vào hồ sơ đệ trình lần này đặc biệt chú trọng đến sự suy giảm do lão hóa vật liệu. Việc vận hành sau khi đã vượt quá giới hạn bốn thập kỷ đầu tiên sẽ yêu cầu các kiểm tra bổ sung riêng biệt tuân theo các tiêu chuẩn quy định mới.

Nếu Takahama 1 và 2 không thể vượt qua hai đợt kiểm tra vào 07 tháng 7 năm sau, sẽ có khả năng phải ngừng hoạt động. Tháng trước, NRA bắt đầu đợt kiểm tra thông thường theo đề nghị của công ty điện lực hồi tháng 3 đối với hai tổ máy, trong đó áp dụng các tiêu chuẩn pháp quy mới.

Cũng trong ngày 30 tháng 4, Kansai EP thông báo rằng họ sẽ bắt đầu một đợt kiểm tra đặc biệt vào khoảng giữa tháng 5 đối với tổ máy Mihama-3 của họ (dùng lò PWR, 826 MWe). Tổ máy này đã phục vụ hơn 38 năm, và việc kiểm tra lần này là điều kiện tiên quyết để nộp đơn xin kéo dài hoạt động sau khi đã hết thời hạn 40 năm đầu tiên.

Phòng Thông tin NLNT

Nguồn: Diễn đàn Công nghiệp nguyên tử Nhật Bản (JAIF)

Ngày 8 tháng 5 năm 2015