Cục Năng lượng nguyên tử công bố Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân10:19:00 27/05/2016

Ngày 16/5/2016, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức công bố Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thành lập Trung tâm Thông tin và tư vấn hạt nhân  trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử. Trung tâm là tổ chức KH&CN công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Tham dự có Lãnh đạo Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục. 

Tài liệu đính kèm:

Ông Phan Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách đã công bố Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân.

Ban Giám đốc Trung tâm gồm có: TS. Hoàng Anh Tuấn – Cục trưởng Cục NLNT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc theo Quyết định số 856/QĐ-BKHCN ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chánh Văn phòng Cục NLNT kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc theo Quyết định số 17/QĐ-NLNT ngày 22/4/2016 của Cục Trưởng Cục NLNT.

Nhân dịp này, ông Phan Văn Hưng cũng công bố các Quyết định bổ nhiệm 03 viên chức mới, các Quyết định điều động cán bộ, người lao động về làm việc tại Trung tâm và Quyết định số 16/QĐ-NLNT ngày 22/4/2016 của Cục trưởng Cục NLNT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Theo Quyết định số 16/QĐ-NLNT, Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và các hoạt động sự nghiệp về thông tin, đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Cục.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Cục trưởng Cục NLNT thay mặt Lãnh đạo Cục NLNT
tặng hoa chúc mừng Trung tâm

Thay mặt các viên chức mới được bổ nhiệm của Trung tâm, ông Bùi Từ Thi Hoàng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Cục NLNT đã quan tâm, tạo điều kiện tổ chức xét tuyển đặc cách cho 03 viên chức mới của Trung tâm và xin hứa sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và phối hợp với các đồng nghiệp để đáp ứng và hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ mới của Trung tâm.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân là đơn vị sự nghiệp đầu tiên được thành lập trong số hai đơn vị sự nghiệp được quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục NLNT. Việc thành lập Trung tâm thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với sự phát triển của Cục NLNT trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước. Ông Hoàng Anh Tuấn đã giao nhiệm vụ trong thời gian sắp tới cho Trung tâm, bao gồm:

- Tham gia triển khai Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 (ban hành theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ);

- Tham gia thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân (ban hành theo Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ);

- Hoàn thành nghiệm thu Đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình vận hành đến tính chất của nhiên liệu và vỏ thanh nhiên liệu trong lò phản ứng VVER-1000” và chuẩn bị thực hiện các đề tài KH&CN về điện hạt nhân;

- Vận hành và khai thác hiệu quả Hệ thống mô phỏng lò phản ứng VVER-1200 do IAEA tài trợ (Phối hợp với Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam);

- Tích cực chuẩn bị năng lực đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm đã được phê duyệt.


Ông Hoàng Anh Tuấn – Cục trưởng Cục NLNT phát biểu, giao nhiệm vụ cho Trung tâm

 

Trung tâm Thông tin và tư vấn hạt nhân (Nuclear Information and Consulting Center - NICC) trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vị trí và chức năng của Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân

1. Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Năng lượng nguyên tử, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và các hoạt động sự nghiệp về thông tin, đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Cục.

2. Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị dự toán ngân sách cấp III và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  được giao.

Trung tâm có tên giao dịch tiếng Anh là Nuclear Information and Consulting Center (viết tắt là NICC).

Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội

Nhân lực của Trung tâm

Hiện nay, Trung tâm có 11 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 01 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ và 06 Kỹ sư, Cử nhân.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Trung tâm gồm các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

2. Phòng Thông tin và Quản lý tri thức hạt nhân

3. Phòng Đào tạo và Tư vấn hạt nhân

Trang thiết bị của Trung tâm

1. Hệ thống máy tính ghép nối tốc độ cao phục vụ nghiên cứu, tính toán về nhiên liệu và công nghệ lò phản ứng hạt nhân.

2. Hệ thống mô phỏng lò phản ứng VVER-1200 do IAEA tài trợ

Hệ thống mô phỏng lò phản ứng VVER-1200

(Chức năng và quyền hạn của Trung tâm trong file kèm theo).

 

Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập