Cục Năng lượng nguyên tử nhận cờ thi đua của Chính phủ và cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 201410:51:00 14/04/2015

Ngày 10/4/2015, tại Hội nghị điển hình tiên tiến Khối Thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ, Cục Năng lượng nguyên tử đã vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014 do Bộ trưởng Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác của Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ (theo Quyết định số 243/QĐ - TTg, ngày 25/02/2015) và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014 (theo Quyết định số 88/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2015) cho Cục NLNT. 

       

       

TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT, đại diện cho tập thể cán bộ Cục, nhận Cờ Thi đua

của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là nhân lực, Lãnh đạo Cục NLNT đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên xây dựng Cục NLNT trở thành một tập thể đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục NLNT đã quyết tâm phấn đấu và hoàn thành có chất lượng cao các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Khối và Bộ phát động.

Về công tác phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN, năm 2014 Cục NLNT đã chủ trì, phối hợp soạn thảo Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014, tạo ra một cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện cơ sở hạ tầng ĐHN quốc gia phù hợp với hướng dẫn của IAEA và thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án ĐHN Ninh Thuận bảo đảm an toàn, an ninh, hiệu quả.

Về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Cục NLNT đã nỗ lực hoàn thành xây dựng Dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển ĐHN theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ngoài ra, trong năm 2014, Cục đã chủ trì, phối hợp với Cục ATBXHN, Viện NLNTVN tổ chức cho 30 lượt người tham gia các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài.

Với vai trò là cơ quan đầu mối của Bộ trong việc triển khai Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển ĐHN đến năm 2020, Cục NLNT đã tích cực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Đề án nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu hiểu biết về điện hạt nhân cho nhiều nhóm đối tượng công chúng khác nhau, duy trì sự ủng hộ của công chúng đối với chương trình phát triển điện hạt nhân, đặc biệt là nâng cao nhận thức đối với các yêu cầu nhiều mặt về chuẩn bị những điều kiện cần thiết và đảm bảo an toàn, an ninh cho phát triển điện hạt nhân.

Tháng 10/2014, Cục đã chủ trì tổ chức thành công Hội thảo ở quy mô quốc gia về ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong khuôn khổ kế hoạch công tác của Hội đồng Phát triển, Ứng dụng NLNT quốc gia để chuẩn bị cho công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình.

Công tác Đảng, Công đoàn, Thanh niên, Thi đua - Khen thưởng tại Cục NLNT luôn được chú trọng và đẩy mạnh, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện tốt. Với nhiệm vụ là Khối trưởng Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ năm 2014, Cục NLNT đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như Hội nghị phát động thi đua Khối, Ngày hội giao lưu văn nghệ - thể thao, xây dựng chương trình, kế hoạch và tập trung chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014 và thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 55 năm ngày thành lập Bộ KH&CN với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014 là một động lực lớn lao để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục NLNT phát huy những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2010-2014, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bộ KH&CN.

Lã Thị Hương, Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập