Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Hội thảo về Vật lý lò phản ứng nước nhẹ sử dụng các chương trình tính toán16:12:00 21/02/2017

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật với IAEA mã số VIE2013, Cục Năng lượng nguyên tử đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Hội thảo về Vật lý lò phản ứng nước nhẹ sử dụng các chương trình tính toán từ ngày 13-17/02/2017 tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của 03 chuyên gia đến từ IAEA, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) và 15 cán bộ kỹ thuật của Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nhằm trao đổi và nâng cao năng lực về phân tích, tính toán vật lý lò phản ứng nước nhẹ, cụ thể là lò phản ứng VVER-1000 thông qua việc cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ thuật áp dụng chương trình tính toán SRAC.

Đại biểu, các chuyên gia và cán bộ đến tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia IAEA và Nhật Bản đã trình bày các nội dung liên quan đến vật lý lò phản ứng như: Các tiêu chuẩn an toàn của IAEA liên quan đến Phân tích an toàn tất định và phạm vi, mục đích của việc đánh giá an toàn; tổng quan về chương trình tính toán SRAC và mô-đun COREBN; xây dựng mô hình thanh và bó thanh nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000 sử dụng chương trình SRAC; cấu trúc input và phương pháp xử lý số liệu đầu vào.

Đồng thời, các chuyên gia và cán bộ tham gia đã thực hành tính toán một số bài toán cụ thể đối với thanh và bó thanh nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000 sử dụng chương trình SRAC, xử lý và phân tích kết quả thu được. Thông qua Hội thảo, các cán bộ Việt Nam đã có cơ hội tiếp thu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, tính toán và phân tích các thông số đặc trưng vật lý lò phản ứng, áp dụng chương trình tính toán SRAC.

 

Đỗ Ngọc Điệp, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân,
Cục Năng lượng nguyên tử