Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:200818:25:00 14/12/2016

Ngày 07/12/2016, Ban Chỉ đạo ISO Cục NLNT đã tổ chức đánh giá nội bộ năm 2016 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là đợt kiểm tra, rà soát nội bộ việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở tất cả các đơn vị trực thuộc Cục NLNT nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực NLNT, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để kịp thời khắc phục, sửa đổi.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Trang- Phó trưởng BCĐ ISO, Đại diện lãnh đạo về chất lượng Cục NLNT đã yêu cầu Đoàn đánh giá nội bộ, Ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị trực thuộc Cục phối hợp chặt chẽ, tiến hành đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan, đảm bảo đúng các nội dung và tiến độ theo kế hoạch.

Hồ sơ lưu tại các đơn vị theo Quy trình kiểm soát hồ sơ

Theo kết quả đánh giá, năm 2016 các đơn vị trực thuộc Cục NLNT duy trì tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008. Việc áp dụng các quy trình trong HTQLCL đã hỗ trợ Cục NLNT thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển NLNT. Để cải tiến HTQLCL, các đơn vị cũng đã thực hiện việc khắc phục những điểm không phù hợp và các khuyến nghị sau Đánh giá nội bộ năm 2015 theo đúng Quy trình thực hiện hành động khắc phục (QT.05) đồng thời đề xuất sửa đổi cải tiến một số quy trình cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định trong văn bản mới ban hành.

Hiện nay, Cục NLNT đang nghiên cứu xây dựng 03 quy trình mới để đưa vào áp dụng trong việc triển khai các nhiệm vụ tại các đơn vị, nhằm hỗ trợ, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực NLNT.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 của Cục NLNT đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận ban hành năm 2013 (Số 0929/2013ngày 19/7/2013). Theo đó, HTQLCL của Cục áp dụng bao gồm 18 tài liệu về các quy trình, quy định, sổ tay, mục tiêu chất lượng. Năm 2014, Cục NLNT đã tiến hành cập nhật, sửa đổi một số tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng ISO theoQuyết định số 13/QĐ-NLNT ngày 26/5/2014.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 đã được Lãnh đạo Cục NLNT quán triệt đến các đơn vị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, góp phần trực tiếp và tích cực đến hoạt động quản lý nhà nước của Cục NLNT phục vụ phát triển ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình.

Văn phòng Cục NLNT

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập