Cục Năng lượng nguyên tử và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử09:53:00 03/04/2018

Chiều ngày 30/3/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử giữa Cục Năng lượng nguyên tử và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tham dự buổi lễ gồm có: TS. Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, TS. Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Ông Phạm Trung Chính - Phó Giám đốc Sở, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo, cán bộ thuộc một số đơn vị của hai cơ quan.

Trao đổi hợp tác giữa Cục Năng lượng nguyên tử và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Bản ghi nhớ với mục tiêu hợp tác đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các hoạt động sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn Hà Nội. Các nội dung hợp tác bao gồm: Hoạt động thông tin, truyền thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên bức xạ nhằm tăng cường công tác quản lý, năng lực và hiệu quả ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong phát triển kinh tế - xã hội; Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử. Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử giữa Cục Năng lượng nguyên tử và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội là Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên của Cục Năng lượng nguyên tử với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Ngọc Anh cho biết, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ có mặt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực y tế, đóng góp hiệu quả cho kinh tế - xã hội của Thành phố và luôn nhận được sự quan tâm của Sở và lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn Thành phố cần có sự hợp tác, phối hợp thường xuyên giữa Sở với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo kế hoạch hợp tác năm 2018, hai cơ quan sẽ phối hợp triển khai nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng, triển vọng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Anh Tuấn nhất trí cao với các ý kiến trao đổi và đề xuất của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về các nội dung, phương án hợp tác cụ thể. Ông Tuấn hy vọng rằng, thông qua hợp tác giữa hai cơ quan sẽ tạo điều kiện quan trọng để mở rộng hợp tác giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và các chuyên gia trong việc tham gia đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

TS. Hoàng Anh Tuấn và TS. Lê NGọc Anh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân thuộc Cục Năng lượng nguyên tử và Phòng An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao trách nhiệm là đầu mối để phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử.

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập