Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Cục Năng lượng nguyên tử19:24:00 15/12/2016

Ngày 14/12/2016, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS. Trần Đức Thiệp, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng Năng lượng nguyên tử quốc gia, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, cơ quan: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ KHCN các ngành kinh tế - kỹ thuật, đại diện Vụ Pháp chế, Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục.

Hội nghị đã nghe Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng công tác giai đoạn đến 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Tiếp theo, các đại biểu và cán bộ Cục đã  thảo luận và tham gia ý kiến về những kết quả đạt được trong năm 2016 của Cục và định hướng công tác giai đoạn 2017-2020 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017.

Trong năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các đơn vị liên quan và nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Cục Năng lượng nguyên tử đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế, xã hội, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật.

Năm 2016, Cục tiếp tục triển khai hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các tổ chức liên quan ở nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo; Cục đã làm thủ tục tổ chức cho nhiều lượt cán bộ đi đào tạo, thực tập ở các quốc gia như Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức.

Cục đã được giao chủ trì tổ chức thành công Hội thảo quốc gia lần thứ II về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với sự tham gia của hơn 170 đại biểu Việt Nam và các chuyên gia của IAEA, Thái Lan và Pháp. Hội thảo đã đánh giá những kết quả, thành tựu trong giai đoạn 2011- 2016 và thảo luận nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Thi đua - Khen thưởng cũng được Cục chú trọng và đẩy mạnh, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện tốt; Cục Năng lượng nguyên tử đã tham gia tích cực vào các hoạt động do Bộ KH&CN và Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ phát động.

Năm 2016, với sự nỗ lực cố gắng, 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10 cá nhân đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Cục Năng lượng nguyên tử đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ xem xét tặng: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho 01 đơn vị và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Cục. 

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020: Cục Năng lượng nguyên tử sẽ đẩy mạnh hợp tác để thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử: Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Chuẩn bị cho việc Xây dựng Chiến lược năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giai đoạn sau năm 2020; Nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các Quyết định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phục vụ xây dựng tiềm lực KHCN hạt nhân và phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017: Phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục phù hợp với Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử: Nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia; Xây dựng Đề án về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao và các hoạt động của Chi Bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã đánh giá cao những kết quả mà Cục NLNT đã đạt được trong giai đoạn qua cũng như trong năm 2016 và có nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp cho nội dung phương hướng, nhiệm vụ của Cục. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã nhấn mạnh Cục Năng lượng nguyên tử cần tiếp tục phát huy vai trò trong công tác quản lý nhà nước, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng để báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ; Tăng cường hơn nữa hợp tác với các chuyên gia, các bộ, ngành và cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - xã hội. 

Đại biểu và cán bộ Cục NLNT chụp ảnh lưu niệm

Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, những ý kiến đóng góp và sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan liên quan đối với hoạt động của Cục và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hợp tác thường xuyên của các chuyên gia, đơn vị liên quan để Cục Năng lượng nguyên tử hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn đã phát động phong trào thi đua năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với nội dung tiếp tục triển khai Chủ đề thi đua “Đoàn kết - kỷ cương - trí tuệ - hiệu quả” của Bộ và thực hiện tốt Chủ đề của Khối thi đua “Hợp tác - Sáng tạo - Chủ động - Hiệu quả”.

                                                                                   Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác
Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập