Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Năng lượng nguyên tử16:54:00 28/12/2018

Ngày 26/12/2018, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS. Trần Đức Thiệp, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia; Lãnh đạo các đơn vị: Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và công nghệ địa phương, Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, Văn phòng Đảng, Đoàn thể cùng một số chuyên gia và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục NLNT.

Tại Hội nghị, TS. Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục NLNT trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các đơn vị liên quan và nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức và người lao động, Cục Năng lượng nguyên tử đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - xã hội, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật.

Đặc biệt trong năm 2018, Cục Năng lượng nguyên tử đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách: Nghiên cứu sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch trong Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; Hoàn thành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử để trình Chính phủ theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN.

Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Thi đua - Khen thưởng cũng được Cục NLNT chú trọng và đẩy mạnh, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện tốt; Cục đã tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do Bộ KH&CN và Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ phát động.

Năm 2018, với sự nỗ lực cố gắng, 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10 cá nhân được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 03 đơn vị thuộc Cục được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Cục Năng lượng nguyên tử sẽ tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục (Quyết định số 1106/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2018) đã được Bộ trưởng phê duyệt; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử và vai trò Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, tổ chức triển khai công tác tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chiến lược ứng dụng NLNT vì hòa bình đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược, Quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử cho giai đoạn sau 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đánh giá cao những kết quả mà Cục Năng lượng nguyên tử đã đạt được trong năm 2018 và đóng góp ý kiến cho nội dung phương hướng, nhiệm vụ của Cục trong những năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức người lao động của Cục. Thứ trưởng nhấn mạnh Cục Năng lượng nguyên tử cần quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, tiếp tục phát huy vai trò trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường hơn nữa hợp tác với các chuyên gia, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - xã hội.     

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Năng lượng nguyên tử để hoàn thành nhiệm vụ được giao; chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan liên quan và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hợp tác thường xuyên của các chuyên gia, đơn vị liên quan để Cục Năng lượng nguyên tử hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                   

                                                                                  Văn phòng, Cục Năng lượng nguyên tử

 

Tin Tức khác