Liên bang Nga và Hàn Quốc mở rộng nghiên cứu lò phản ứng nhanh16:38:00 17/06/2016

Viện Nghiên cứu Lò phản ứng nguyên tử Nga (RIAR) và Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Ông Jong Kyung Kim and Alexander Tuzov tại buổi lễ ký kết.

Sau khi ký Bản ghi nhớ tại Dimitrovgrad vào ngày 03/6, ông Jong Kyung Kim, Chủ tịch KAERI cho biết sự hợp tác với RIAR sẽ góp phần năng cao năng lực chuyên môn về: nhiên liệu hạt nhân; các thành phần phi nhiên liệu và vật liệu cấu trúc cho các lò phản ứng tiên tiến; thí nghiệm chiếu xạ và kiểm tra sau chiếu xạ; vận hành và bảo trì các lò phản ứng nơtron nhanh, cũng như về các công nghệ chu trình nhiên liệu hạt nhân.

Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) hiện đang ủy nhiệm cho RIAR tiến hành thực hiện nghiên cứu theo nhiều hợp đồng dài hạn, hợp đồng gần đây nhất đã được ký vào tháng 10/2015. Hợp đồng này liên quan đến các thanh nhiên liệu thử nghiệm đã được chiếu xạ tại lò phản ứng BOR-60 của Nga – lò bắt đầu vận hành từ năm 1969 và là lò phản ứng nhanh duy nhất trên thể giới đang vận hành. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi lò BOR-60 chấm dứt thời gian hoạt động vào tháng 12/2020.

Hai bên hiện đang thảo luận về các hợp đồng liên quan đến lò phản ứng và "việc kiểm tra sau chiếu xạ trên cơ sở thực nghiệm", RIAR cho biết trong một tuyên bố đã được đưa ra bởi công ty mẹ Rosatom.

Việc hợp tác nghiên cứu này là một phần trong kế hoạch của Hàn Quốc nhằm phát triển một lò phản ứng nơtron nhanh thế hệ IV đầu tiên làm mát bằng natri lỏng. Lò phản ứng nghiên cứu 150 MW loại này của Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2028.

RIAR sẽ là chủ sở hữu hợp pháp của lò phản ứng nghiên cứu nơtron nhanh đa năng làm mát bằng natri lỏng, được viết tắt theo tiếng Nga là MBIR, hiện đang được xây dựng tại khu Dimitrovgrad để thay thế cho BOR-60.

Phòng Chính sách năng lượng nguyên tử,

Dịch và biên tập từ World Nuclear News

Tin Tức khác