Mẫu phiếu khảo sát thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong sản xuất đồng vị phóng xạ trên máy gia tốc (kèm theo công văn số 278/NLNT-TTTVHN ngày 20/11/2019)13:40:00 20/11/2019

Mẫu phiếu (bản điện tử) gửi kèm theo Công văn số 278/NLNT-TTTVHN ngày 20/11/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp thông tin về sử dụng máy gia tốc cyclotron trong y tế

1. Công văn số 278/NLNT-TTTVHN ngày 20/11/2019 của Cục Năng lượng nguyên tử về việc cung cấp thông tin sử dụng máy gia tốc cyclotron trong y tế:

/upload/470/fck/files/2_1_ CV-DS SXDVPX CYCLOTRON.doc

2. Mẫu phiếu khảo sát thông tin ứng dụng năng lượng nguyên tử trong sản xuất đồng vị phóng xạ trên máy gia tốc:

/upload/470/fck/files/2_1_ MAU PHIEU_ SAN XUAT DVPX CYCLOTRON.doc

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập