Phiên họp thứ ba của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng Nguyên tử quốc gia14:28:00 17/04/2015

Ngày 15 tháng 4 năm 2015, Hội đồng Phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia (Hội đồng) đã tổ chức Phiên họp thứ ba tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hà Nội. Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quân đã chủ trì Phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng và đại diện đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Quốc Phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại Phiên họp, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT), ủy viên thường trực Hội đồng đã trình bày báo cáo của Cơ quan thường trực về kết quả thực hiện Nghị quyết Phiên họp thứ hai, Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2015 của Hội đồng, dự thảo Khung Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực NLNT giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Hội đồng cũng đã nghe đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo về nội dung cập nhật của Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; báo cáo của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về nghiên cứu đánh giá và định hướng lựa chọn công nghệ nhà máy điện hạt nhân.

Hội đồng đã ghi nhận một số những thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ bức xạ, môi trường. Đồng thời, Hội đồng cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, thiếu kinh phí cho việc đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia và nghiên cứu - triển khai. Trong đó, nổi bật là những khó khăn, vướng mắc trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, pháp quy hạt nhân phục vụ nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử nói chung và phát triển điện hạt nhân nói riêng. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu khả thi và phương án lựa chọn công nghệ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đảm bảo an toàn, an ninh là vấn đề cần thiết hiện nay.

Hội đồng đã thảo luận về Kế hoạch công tác năm 2015 của Hội đồng, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Hoàn thiện Khung Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ  trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử giai đoạn 2016-2020; Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (dự kiến vào tháng 9/2015) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả giai đoạn 2006-2015 và phương hướng, kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020; Tổ chức phiên họp thứ 4 của Hội đồng dự kiến vào tháng 10/2015. Hội đồng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 tập trung chủ yếu vào việc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược. Theo đó, các Bộ, ngành phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề theo từng lĩnh vực và gửi báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng hợp trình bày tại Hội nghị. Cơ quan thường trực Hội đồng xây dựng dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược và phương hướng, kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020. Dự thảo Báo cáo này sẽ được thảo luận tại Phiên họp thứ 4 của Hội đồng.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và Cơ quan thường trực triển khai Kế hoạch công tác năm 2015 của Hội đồng trong đó tập trung vào việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, Quy hoạch, Đề án được giao chủ trì để làm rõ những việc đã thực hiện được và chưa được, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để khắc phục, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới. Đồng thời tiếp tục triển khai để có kết quả tốt nhất cho Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng đã giao cho: Viện Công nghệ Xạ hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam báo cáo về nghiên cứu nhiên liệu hạt nhân và quản lý chất thải; Cục An toàn bức xạ báo cáo về những nội dung chủ yếu trong Dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi; Các thành viên Hội đồng góp ý cho các nội dung quan trọng trong chương trình phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để Hội đồng thảo luận tại Phiên họp thứ tư.

Chủ tịch Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia đã ký Quyết định số 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG ngày 05/02/2015 về việc thay đổi thành viên Hội đồng: Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương là Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT là Ủy viên Hội đồng.

          Trần Thị Oanh, Phòng Chính sách NLNT

 

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập