Phiếu khảo sát thông tin về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ở các tổ chức đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử08:27:00 18/11/2021

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử của Cục Năng lượng nguyên tử và triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Cục Năng lượng nguyên tử trân trọng đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo mẫu phiếu.

Phiếu cung cấp thông tin của Quý đơn vị xin gửi về Cục Năng lượng nguyên tử trước ngày 26/11/2021 theo địa chỉ: Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Liên hệ và gửi bản điện tử: Ông Đặng Chí Dũng, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử. ĐT: 0972264975; Email: dcdung@most.gov.vn hoặc Ông Đinh Văn Chiến, Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử. ĐT: 0977554163; Email: dvchien@most.gov.vn )

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập