THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TIÊN TIẾN LẦN II10:49:00 28/08/2019

Cục Năng lượng nguyên tử trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần II, trình bày báo cáo, tham luận và giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến.

MỤC ĐÍCH
Tăng cường trao đổi thông tin về thành tựu, triển vọng của ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị, sản phẩm và dịch vụ công nghệ bức xạ tiên tiến trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, an ninh hải quan,....

2.      THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: Ngày 17 tháng 10 năm 2019 (cả ngày)
- Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn - 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

3.      CƠ QUAN TỔ CHỨC
- Cơ quan chủ trì: Cục Năng lượng nguyên tử
- Cơ quan phối hợp chính: Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ
                                     Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
                                     Trường Đại học Sài Gòn


4. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ, TRƯNG BÀY VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO
- 15/9/2019: Thời hạn đăng ký tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo (Mẫu A);
- 15/9/2019: Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo, tham luận; 
- 25/9/2019: Thời hạn gửi toàn văn báo cáo, tham luận;
- 25/9/2019: Thời hạn đăng ký sử dụng gian trưng bày (Mẫu B);
- 30/9/2019: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo và thông báo hình thức báo cáo, tham luận. 


Địa chỉ liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Cục Năng lượng nguyên tử.
Địa chỉ: P1002, Tầng 10, Tòa nhà 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 35560694, (+84) 984950287. Fax: (+84) 24 39412970.
Email: vaea@most.gov.vn; ntvananh@most.gov.vn
Cc: ntgiang@most.gov.vn; ttndiep@most.gov.vn

 Thông tin chi tiết xin mời xem tại các tệp đính kèm.

/upload/470/fck/files/Chuong trinh Hoi thao CNBXTT2_20190911.doc

/upload/470/fck/files/Thong bao so 2_ Hội thảo CNBX tiên tiến(3).pdf

/upload/470/fck/files/Mau A - Phieu dang ky tham dư Hoi thao-2(2).doc

/upload/470/fck/files/Mau B - Phieu dang ky trung bay-2(2).doc

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập