THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI THẢO CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TIÊN TIẾN16:40:00 16/10/2017

Cục Năng lượng nguyên tử sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến vào ngày 23/11/2017 tại Thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Sự kiện Ứng dụng, Chuyển giao và Đổi mới công nghệ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức. 

Tài liệu đính kèm:

Tại Việt Nam, công nghệ bức xạ tiên tiến đã được ứng dụng hiệu quả và có triển vọng phát triển trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế (điện quang, y học hạt nhân và xạ trị), công nghệ bức xạ (chiếu xạ khử trùng, kiểm dịch hoa quả và thủy hải sản xuất khẩu, xử lý bức xạ biến tính vật liệu), soi chiếu container trong an ninh hải quan,...  Trên thế giới, công nghệ bức xạ tiên tiến ngày càng được các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ và đã đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo, trình bày báo cáo, tham luận, tham gia thảo luận và giới thiệu công nghệ, thiết bị, dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến.

1. MỤC ĐÍCH

Tăng cường trao đổi thông tin về thành tựu, triển vọng của ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị và dịch vụ công nghệ bức xạ tiên tiến trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, an ninh hải quan,....

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Ngày 23 tháng 11 năm 2017 (cả ngày)

- Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy

                   Số 306, Đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. CƠ QUAN TỔ CHỨC

- Cơ quan chủ trì: Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT)

- Cơ quan phối hợp chính: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đến từ các cơ quan nghiên cứu, cơ sở ứng dụng, doanh nghiệp, nhà sản xuất và cung cấp trang thiết bị, dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến;

- Chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, ....

- Đại diện các cơ quan, tổ chức, các sở khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phóng viên báo chí trung ương và địa phương.

5. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Trưởng ban: TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT

Phó Trưởng ban thường trực: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng Cục NLNT

Phó Trưởng ban:

       ThS. Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ

       ThS. Huỳnh Văn Ngộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng

Các thành viên:

       ThS. Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế

       TS. Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

       TS. Trần Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện NLNT Việt Nam

       GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội ung thư Việt Nam

       GS.TS. Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

       GS.TS. Trần Đức Thiệp, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

       GS.TS. Lê Hồng Khiêm, Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

        PGS. TS. Lê Ngọc Hà, Trưởng Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

Thư ký khoa học:

  PGS. TS. Trần Đình Hà, Phó Giám đốc Trung tâm YHHN và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

  KS. Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KTHN trong công nghiệp

  TS. Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

  KS. Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng khoa Kỹ thuật phóng xạ, Bệnh viện Ung bướu Tp. HCM

Thư ký hành chính:

        ThS. Phan Văn Hưng, Chánh Văn phòng Cục NLNT

  CN. Nguyễn Thu Giang, Phó Trưởng phòng Thông tin NLNT, Cục NLNT

6. NỘI DUNG

- Báo cáo, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về thành tựu và triển vọng phát triển trong nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị và dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, an ninh hải quan và các lĩnh vực liên quan.

- Thảo luận về hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ, thiết bị ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến;

- Tham gia trưng bày, giới thiệu và trình diễn công nghệ, thiết bị ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến của các tổ chức, doanh nghiệp (tại khu trưng bày của Sự kiện Ứng dụng, Chuyển giao và Đổi mới công nghệ từ ngày 22-24/11/2017).

7. KỶ YẾU HỘI THẢO

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và biên tập các báo cáo, tham luận để đưa vào Kỷ yếu Hội thảo.

8. THAM GIA TRƯNG BÀY

Khu trưng bày của Sự kiện Ứng dụng, Chuyển giao và Đổi mới công nghệ năm 2017 được tổ chức tại Cung thể thao Tiên Sơn, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 22-24/11/2017 với quy mô trên 100 gian hàng dành cho các tổ chức/doanh nghiệp/đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu, trình diễn các thiết bị/sản phẩm công nghệ/cải tiến quy trình – kỹ thuật và tổ chức trao đổi, đàm phán chuyển giao công nghệ. Khu trưng bày dự kiến sẽ đón hàng nghìn lượt đại biểu là các nhà quản lý ở trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức/doanh nghiệp, phóng viên báo chí và người dân tới tham quan, tìm hiểu xu hướng công nghệ, tìm kiếm cơ hội/đối tác hợp tác,...

Ban Tổ chức Sự kiện Ứng dụng, Chuyển giao và Đổi mới công nghệ năm 2017 có bố trí một số gian trưng bày miễn phí cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến. Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thảo đăng ký với Cục Năng lượng nguyên tử về nhu cầu trưng bày, giới thiệu và trình diễn công nghệ, thiết bị.

9. ĐĂNG KÝ THAM DỰ, TRƯNG BÀY VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gửi báo cáo, tham luận về công nghệ bức xạ tiên tiến trong các lĩnh vực: sản xuất dược chất và đồng vị phóng xạ trên máy gia tốc cyclotron và lò phản ứng; khai thác các thiết bị CT, MRI, SPECT, SPECT/CT, PET/CT, LINAC, cyberknife, gamma knife…; ứng dụng công nghệ bức xạ sử dụng EB, thiết bị chiếu xạ Co-60, ....; soi chiếu container sử dụng máy gia tốc tia X,....

Các thời hạn cần lưu ý:

- 25/10/2017: Thời hạn đăng ký tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo (Mẫu A);

- 25/10/2017: Thời hạn đăng ký sử dụng gian trưng bày (Mẫu B);

- 31/10/2017: Thời hạn gửi báo cáo, tham luận (tóm tắt và toàn văn);

- 05/11/2017: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo và thông báo hình thức báo cáo, tham luận.

(Các biểu mẫu được gửi kèm theo thông báo này)

10. KINH PHÍ THAM DỰ

- Ban Tổ chức Hội thảo không thu lệ phí tham dự Hội thảo.

- Các cơ quan, đại biểu tham dự Hội thảo tự thu xếp kinh phí đi lại, ăn, ở.

- Miễn phí gian trưng bày cho các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia trưng bày sớm nhất (số lượng gian trưng bày miễn phí là hạn chế). 

Ban Tổ chức hoan nghênh,  trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến.

Địa chỉ liên hệ:

Bà Nguyễn Thu Giang, Phó Trưởng phòng Thông tin NLNT, Cục Năng lượng nguyên tử.

Địa chỉ: P1003, Tầng 10, Tòa nhà 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 39413246, (+84) 983314560, Fax: (+84) 24 39412970.

Email:   ntgiang@most.gov.vn;    CC :            truongnv@most.gov.vn; dcdung@most.gov.vn;

            nplan@most.gov.vn; mtthien@most.gov.vn.

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website: http://vaea.gov.vn

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC

 

(đã ký)

 

Hoàng Anh Tuấn

Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử

 

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập