THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ III VỀ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI18:34:00 17/09/2018
Tài liệu đính kèm:

Tại Nghị quyết số 1985/NQ-HĐNLNT ngày 16/7/2018Phiên họp thứ tư của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Cục Năng lượng nguyên tửđược giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lầnthứ I (Đà Nẵng, 2014) và lần thứ II (Hà Nội, 2016) do Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì tổ chức đã thu hút sự tham gia củanhiều đại biểu là các nhà khoa học đầu ngành, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, một số nhà khoa học, đại biểu đến từ IAEA và các nước như: Liên Bang Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan,...Phát huy kết quả đạt được của các Hội thảo trước,nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá việc thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 và đề xuất định hướng phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử giai đoạn sau năm 2020, Cục Năng lượng nguyên tử trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý, chuyên gia đăng ký tham dự và trình bày báo cáo, tham luận tại Hội thảo.

1. MỤC TIÊU

Mục tiêu của Hội thảo nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế chính sách, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tửchủ yếu trong giai đoạn 2016 - 2018; thảo luận về triển vọng, định hướng phát triển trong giai đoạn tới; tăng cường trao đổi thông tin và đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Ngày 01-02tháng 11 năm 2018

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ BẢO TRỢ

Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia.

4. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cục Năng lượng nguyên tử,Bộ Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia chủ trì, phối hợp tổ chức.

5. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và một số Bộ, ngành liên quan.

- Thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia; Đại diệnlãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở ứng dụng của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia của các cơ sở nghiên cứu,đào tạo, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, các doanh nghiệp, nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ, trang thiết bị ứng dụng công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ.

- Chuyên gia của một số tổ chức quốc tế và quốc gia có nền khoa học và công nghệ hạt nhân tiên tiến.

6. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Trưởng Ban: TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT

Phó Trưởng Ban thường trực: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng Cục NLNT

Phó Trưởng Ban:

          GS.TS. Mai Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và y học hạt nhân

          PGS. TS. Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

          TS. Trần Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện NLNT Việt Nam

Các ủy viên:

          ThS. Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế

          TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

          ThS. Trần Việt Hòa, Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Công Thương

          TS. Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Tài Nguyên và Môi trường

          GS.TS. Trần Đức Thiệp, Viện Vật lý, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam

          GS. TSKH. Trần Duy Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác KHKT Châu Á -Thái Bình Dương (IAP)

          PGS. TS. Vương Hữu Tấn, Chủ tịch Hội NLNT Việt Nam

          PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền, Ủy viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia

          PGS. TS. Lê Ngọc Hà, Trưởng Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

Các ủy viên thư ký:

          KS. Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KTHN trong công nghiệp

          TS. Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

          PGS. TS. Khuất Hữu Trung, Phó Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp

          KS. Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Khoa Kỹ thuật phóng xạ, Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

7. NỘI DUNG

- Báo cáo, tham luận của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về đánh giá tình hình, kết quả chủ yếu giai đoạn 2016-2018 và định hướng, giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tửtrong các ngành kinh tế - xã hội.

- Báo cáo, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở ứng dụng năng lượng nguyên tử, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về tình hình và kết quả điển hình, triển vọng và định hướng nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tửtrong các lĩnh vực: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

- Báo cáo tham luận của chuyên gia của một số tổ chức quốc tế và quốc gia có nền khoa học và công nghệ hạt nhân tiên tiến.

- Thảo luận về định hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tửtrong giai đoạn tới phục vụ trực tiếp và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

8. TUYỂN TẬP BÁO CÁO HỘI THẢO

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn biên tập báo cáo, tham luận để đưa vào Tuyển tập báo cáo Hội thảo.

9. GIAN TRƯNG BÀY

Ban Tổ chức bố trí gian trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội thảo để các chuyên gia, các nhà khoa học, cơ quan, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và quảng bá công nghệ, trang thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

10. ĐĂNG KÝ THAM DỰ, TRƯNG BÀY VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

05/10/2018: Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo (Mẫu A);

- 05/10/2018: Thời hạn đăng ký sử dụng gian trưng bày (Mẫu B);

- 10/10/2018: Thời hạn gửi báo cáo, tham luận (tóm tắt và toàn văn);

- 15/10/2018: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo và thông báo hình thức báo cáo (oral hoặc poster), tham luận.

(Các biểu mẫu được gửi kèm theo thông báo này)

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website của Cục NLNT: http://vaea.gov.vn

11. KINH PHÍ THAM DỰ

- Ban Tổ chức không thu lệ phí tham dự Hội thảo.

- Các cơ quan, đại biểu tham dự Hội thảo tự thu xếp kinh phí đi lại, ăn, ở.

- Miễn phí gian trưng bày cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu quảng bá công nghệ, trang thiết bị và dịch vụ.

Ban Tổ chức hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia trình bày báo cáo và tài trợ cho Hội thảo của các đơn vị, cá nhân.

 

     

TM. BAN TỔ CHỨC

 

(Đã ký)

 

Hoàng Anh Tuấn

Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập