TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG BỨC XẠ VÀ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRONG CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 - Kỳ 4: Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường10:22:00 22/05/2017

Kỳ 4:Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

“Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011, với các mục tiêu:

- Hoàn thiện, nâng cấp các phòng thí nghiệm và đào tạo cán bộ về ứng dụng các kỹ thuật đồng vị và phân tích hạt nhân đạt trình độ ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực;

- Đầu tư trang thiết bị và triển khai ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật hiệu quả trong nghiên cứu, điều tra, đánh giá về tài nguyên và môi trường.

Thực hiện Chiến lược ứng dụng NLNT, Quy hoạch tổng thể và Quy hoạch chi tiết, tới nay Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc triển khai hoàn thành thăm dò thử nghiệm, đánh giá trữ lượng tài nguyên urani khu Pà lừa – Pà Rồng, Nam Giang, Quảng Nam (Lô A) và cơ bản hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất trên mặt diện tích 6,2km2 và đang tiếp tục thi công lô G. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Đề án phục vụ phát triển ứng dụng các kỹ thuật đo bức xạ và phân tích hạt nhân trong địa chất và khoáng sản, các nhiệm vụ về môi trường và ứng dụng kỹ thuật đồng vị và kỹ thuật hạt nhân trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước. Áp dụng các quy trình đo khí phóng xạ, phân tích mẫu phóng xạ trên các thiết bị tiên tiến nhập ngoại, áp dụng các phương pháp phóng xạ để nghiên cứu, điều tra địa chất và đánh giá, thăm dò khoáng sản bằng các thiết bị đường bộ, gắn trên tàu biển, trên máy bay, trong lỗ khoan của các phương pháp địa vật lý.

Ứng dụng kỹ thuật đồng vị và kỹ thuật hạt nhân đã được sử dụng trong thăm dò, đánh giá trữ lượng tài nguyên urani, khảo sát các pha dầu, nước và khí trong thời gian qua và đã thu được kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng, công bố và ban hành 14 TCVN và 2 QCVN về các phương pháp điều tra, đánh giá địa chất, thăm dò khoáng sản và quặng xạ, hiếm; đã nghiên cứu chế tạo một số thiết bị đo như máy đo phóng xạ đường bộ, máy đo phổ gamma đáy biển. Các đơn vị thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các đô thị đã thu được các số liệu; đánh giá về diễn biến của bụi kích thước nhỏ; nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm bẩn nước ngầm tại Hà Nội. Đã xây dựng được bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) và bản đồ phân bố mật độ tồn lưu về các đồng vị phóng xạ nhân tạo sống dài, độc tính sinh học cao trong môi trường biển ở phía Nam Việt Nam; xây dựng được Quy trình phân tích đồng thời các đồng vị thuộc nhóm Actinides trong mẫu môi trường.

Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành và nộp lưu trữ Bản đồ phông bức xạ tự nhiên Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000. Thực hiện Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đã xây dựng Bản đồ phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:200.000 cho 5 khu đô thị, dân cư lớn và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2020. Đến nay, 27 trạm quan trắc phóng xạ đã được xây dựng tại các mỏ có chứa phóng xạ trên 16 tỉnh, thành. Trong công tác dự báo và phòng ngừa thiên tai, đã và đang tiến hành quan trắc một số thông số bức xạ tự nhiên tại 14 trạm khí tượng bề mặt, 3 trạm ôdôn - bức xạ cực tím.

Để nâng cao hiệu quả công tác dự báo, năng lực quan trắc và phân tích môi trường, phục vụ quan trắc và kiểm soát ô nhiễm, cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ và đào tạo cán bộ chuyên môn về kỹ thuật đồng vị phục vụ nghiên cứu về cổ khí tượng, khí tượng hiện đại, khí tượng thủy văn, điều tra đánh giá tài nguyên nước. Đây cũng là những mục tiêu đã được đặt ra trong Quy hoạch chi tiết.

Cục Năng lượng nguyên tử

Tin Tức khác
Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập