Ủy ban đặc biệt về hệ thống bồi thường thiệt hại hạt nhân Nhật Bản: Khó khăn trong việc quy định cơ quan chịu trách nhiệm chính16:23:00 17/03/2016

Ủy ban đặc biệt về Hệ thống Bồi thường thiệt hại hạt nhân thuộc Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEC), đã tổ chức cuộc họp lần thứ 7 vào ngày 02/3/2016, trong đó tập trung thảo luận về việc các công ty Điện lực đã từng có tai nạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân nên có trách nhiệm không giới hạn (unlimited liability) hay hữu hạn (limited liability) đối với thiệt hại hạt nhân.

Một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, áp dụng quy chế trách nhiệm bồi thường hữu hạn đối với các tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân. Do đó, cần phải xem xét liệu trách nhiệm không giới hạn theo quy chế hiện hành về trách nhiệm dân sự của Nhật Bản có phù hợp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân có “kế hoạch trước” về việc kinh doanh trong lĩnh vực hạt nhân của họ.

 

Tất cả các thành viên của Ủy ban đã chia sẻ quan điểm tất cả các nạn nhân phải được bồi thường toàn bộ các tổn thất phát sinh do sự cố hạt nhân gây ra. Tuy nhiên, nhiều thành viên cho rằng rất khó để xác định phạm vi trách nhiệm của tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân.

 

Giáo sư Kiyoshi Shimizu thuộc Tổ chức Điều phối chiến lược Nghiên cứu và Sở hữu trí tuệ tại Đại học Meiji, cho rằng tại thời điểm này, rất khó có thể thảo luận về phạm vi trách nhiệm.

 

Ông Kiyoshi Shimizu cũng lưu ý rằng, trong hoàn cảnh này, việc xác định vai trò trong tương lai của điện hạt nhân trong ngành công nghiệp Điện của Nhật Bản vẫn chưa được làm rõ, cụ thể là, một trong những tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân vừa mới được tư nhân hóa để phù hợp với chính sách quốc gia và thị trường bán lẻ điện năng Nhật Bản để bắt đầu quá trình tự điều chỉnh hoàn toàn trên thị trường điện năng của Nhật Bản.

 

Ông Satoshi Onoda Giám đốc Điều hành của Liên đoàn các công ty Điện lực (FEPC), là quan sát viên của cuộc họp, thúc giục đẩy nhanh việc thông qua một hệ thống chi tiết, theo đó chính phủ sẽ chi trả cho phần vượt quá khả năng chi trả của các tổ chức vận hành, trên tinh thần hỗ trợ, động viên cộng đồng địa phương.

 

Đỗ Vân Anh, Phòng Thông tin NLNT

            (Biên dịch theo nguồn: http://www.jaif.or.jp/en/)

Google translate
Liên kết
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
    Bộ Khoa học và Công nghệ
Thư viện ảnh
Đối tác
Media
Thống kê truy cập