Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế hợp tác xây dựng Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn 2016-202008:28:00 20/03/2015

Từ ngày 11 - 13/3/2015, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, CH. Áo, Việt Nam và IAEA đã tổ chức Cuộc họp về Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IWP).

Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử dẫn đầu tham dự Cuộc họp này. Mục đích của Cuộc họp là đánh giá kết quả triển khai kế hoạch IWP năm 2014, thống nhất kế hoạch 2015, đồng thời xây dựng kế hoạch IWP giai đoạn 2016 – 2020 phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam.

Đoàn công tác của Việt Nam gồm đại diện lãnh đạo của Vụ Khoa giáo văn xã (Văn phòng Chính phủ); Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ KH&CN); Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) và Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Cuộc họp còn có sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Đại sứ Việt Nam tại CH. Áo. Về phía IAEA, có bà Mokhtar Najat, Trưởng Ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Vụ Hợp tác kỹ thuật, ông Sun Yuliang, Trưởng Ban Điện hạt nhân thuộc Vụ Năng lượng hạt nhân và hơn 20 quan chức, chuyên gia của IAEA từ Vụ Hợp tác kỹ thuật, Vụ Năng lượng hạt nhân, Vụ Thanh sát, Vụ An toàn và An ninh hạt nhân và Vụ Pháp chế.

Tại Cuộc họp, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử đã khái quát hiện trạng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam và nội dung chủ yếu của Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 ( Kế hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2241 ngày 11/12/2014). Mục tiêu của Kế hoạch tổng thể là phát triển đồng bộ, toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia phù hợp với hướng dẫn của IAEA và thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đảm bảo an toàn, an ninh và hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của IAEA và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

 

Toàn cảnh Cuộc họp về Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IWP) tại trụ sở IAEA, Viên, Áo, 11/3/2015.

 

Tháng 2 năm 2011, Việt Nam là quốc gia đầu tiên hợp tác với IAEA xây dựng và triển khai Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IWP). Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam tham gia xây dựng kế hoạch IWP vào năm 2011 đã có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ KH&CN và đại diện của các bộ, ngành liên quan.

Kế hoạch IWP giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung vào 10 nội dung ưu tiên như phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện khung pháp lý và pháp quy, thông tin tuyên truyền, tài chính dự án, đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân, ứng phó sự cố, hoàn thiện hệ thống quản lý ... Kế hoạch IWP sẽ được thực hiện thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật của IAEA trong giai đoạn 2016-2020, các hoạt động hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam về điện hạt nhân và được tích hợp với các hoạt động triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Kế hoạch tổng thể.

Kế hoạch IWP giai đoạn 2016-2020 sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch tổng thể, đáp ứng các khuyến cáo của IAEA, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

 

Theo hướng dẫn của IAEA, một quốc gia mới bắt đầu chương trình điện hạt nhân cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân toàn diện. Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân bao gồm các hoạt động triển khai tất cả các công việc cần thiết để đảm bảo sự thành công của dự án điện hạt nhân đầu tiên như địa điểm nhà máy điện hạt nhân, khuôn khổ pháp lý, bảo đảm an toàn và anh ninh, phát triển nguồn nhân lực, quản lý dự án, đảm bảo ngân sách và tài chính, lưới điện, sự tham gia của công nghiệp phụ trợ, thông tin tuyên truyền, …Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 – chuẩn bị để đưa ra quyết định khởi động chương trình điện hạt nhân, Giai đoạn 2 – chuẩn bị cho dự án đầu tiên, Giai đoạn 3 – xây dựng và đưa vào vận hành tổ máy đầu tiên. Hiện nay, Việt Nam đang ở Giai đoạn 2 trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Từ năm 2009 đến nay, IAEA đã cử 3 Đoàn công tác Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (INIR) đến làm việc với các Bộ ngành và địa phương liên quan của Việt Nam (năm 2009, 2012 và 2014) để đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Theo kết luận của IAEA, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân và cần triển khai nhiều hoạt động để đáp ứng các yêu cầu của Giai đoạn 2. Đoàn công tác INIR của IAEA năm 2012 cũng đã chỉ ra 7 lĩnh vực trọng tâm trong phát triển cơ sở hạ tầng đối với Việt Nam gồm: hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường khung pháp quy, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện hệ thống quản lý, đảm bảo vồn và tài chính, xây dựng chiến lược quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ, xây dựng kế ứng phó sự cố hạt nhân và bức xạ quốc gia.

Xây dựng và triển khai kế hoạch IWP 2011-2015: Để tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, Việt Nam và IAEA đã xây dựng Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IWP) vào tháng 2 năm 2011 tại Viên, CH. Áo. Kế hoạch IWP tích hợp các hoạt động hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho chương trình điện hạt nhân như hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quản lý dự án, phát triển nguồn nhân lực, tài chính cho dự án, an toàn và an ninh hạt nhân, thông tin công chúng ... Cục Năng lượng nguyên tử là cơ quan đầu mối quốc gia hợp tác với IAEA trong triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch IWP, cùng với sự tham gia của các cơ quan liên quan của Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, EVN và tỉnh Ninh Thuận. Từ năm 2011 đến nay, Kế hoạch IWP đã và đang được thực hiện thông qua 9 dự án hợp tác kỹ thuật của IAEA với tổng kinh phí khoảng gần 2,5 triệu Euro. Trong thời gian qua, IAEA đã cử khoảng 80 Đoàn chuyên gia đến hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là các Đoàn công tác Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (INIR) (năm 2009, 2012, 2014) và Đoàn công tác Đánh giá tích hợp pháp quy hạt nhân (năm 2009, 2014). Hơn 80 lượt cán bộ đi khảo sát tham quan kỹ thuật, gần 20 cán bộ đi thực tập ngắn hạn. Qua đánh giá của IAEA, kế hoạch IWP đã có vai trò đáng kể trong việc tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của Việt Nam và của IAEA cũng như nâng cao hiệu quả hỗ trợ của IAEA cho Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

 

Nguồn: Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Năng lượng nguyên tử